+421 2 6383 0138
+421 917 681 204

Pozor na podvody

Všetko čo by ste mali vedieť

Pri akomkoľvek nákupe platíte nie len samotnú cenu tovaru, ale platíte aj za jeho kvalitu, záručný a pozáručný servis. Pokiaľ chcete predísť nepríjemnostiam po uskutočnení nákupu, tento článok je venovaný Vám. 

 

Predaj tovaru cez internet je veľmi lákavý pre predajcov a nie len tých poctivých. V súčasnosti sa objavuje čím ďalej tým viacej predajcov, ktorý predávajú buď priamo falzifikáty známych výrobcov, alebo výrobky určené nie pre náš trh, kde buď nie je možné uplatniť záruku, alebo je uplatnenie záruky veľmi obtiažne a finančne nákladné (uvedený problém popisuje článok v periodiku iDNES.cz, ktorý si môžete prečítať TU. Problém z tzv. sivým tovarom popisovaným v článku pre Českú republiku je totožný so situáciou v SR).

 


1. Predaj "sivého" tovaru (čo je to "sivý" tovar)

 

Predajcovia využívajú kurzové rozdiely národných mien v susedných krajinách (Polsko, Česká republika, Maďarsko) a odlišnú cenovú politiku výrobcov v jednotlivých krajinách. Na takto kúpené tovary sa bohužiaľ nevzťahuje záručný servis v SR (záručný servis musíte uplatniť buď priamo u predajcu, ktorý Vám výrobok predal, alebo v krajine pre ktorú je výrobok určený). Vzhľadom na povahu tovaru, väčšina výrobcov realizuje záručný resp. pozáručný servis priamo u klienta (je nepredstaviteľné, že klient bude demontovať napr. sprchový kút, vodovodnú batériu, bojler a pod. a zasielať uvedený tovar predajcovi).

Ako zistíte, že kupujete resp. ste kúpili sivý tovar?

 

1. Sídlo predajcu

 

Pokiaľ je sídlo predajcu mimo SR, môže predajca požadovať doručenie reklamovaného tovaru na adresu prevádzky ( podľa zákona č. 634/1992 Zb.O OCHRANE SPOTREBITEĽA, je predajca ten kto vybavuje reklamáciu a je Vám povinný poskytnúť servisné služby. Odkaz na zákon nájdete TU ). Aj keď Vám bude predajca tvrdiť čokoľvek iné, neexistuje právna forma ako donútiť predajcu sídliaceho mimo SR, aby Vašu reklamáciu riešil v SR, pričom zákon neprikazuje preplatiť predajcom Vaše prepravné náklady na doručenie tovaru k predajcovi.

 

Sídlo predajcu je v SR, avšak predajca nakupuje tovar mimo územia SR (tovar určený nie pre SR). Môžete požadovať od predajcu, aby Vám dokladoval pôvod tovaru a jeho určenie (pre aký trh je tovar určený). Môžete požadovať od predajcu informácie, kde sídli dodávateľ tovaru od ktorého predajca nakupuje (veľkoobchod resp. priame zastúpenie výrobcu v SR). Taktiež sa môžete informovať priamo u výrobcov (zoznam výrobcov aj s odkazmi nájdete TU)

 

2. Nízka cena

Pokiaľ je cena tovarov výrazne nižšia od konkurenčných cien je veľmi pravdepodobné, že tovar nie je určený pre SR resp. jedná sa priamo o falzifikát.

 

3. Kvalita e-shopu 

Venujte pozornosť údajom uverejneným v e-shope.  Skontrolujte úplnosť kontaktných údajov (názov a identifikačné údaje predajcu, telefónne kontakty, odkaz na kontrolný úrad SOI a pod.), venujte pozornosť všeobecným obchodným podmienkam a reklamačnému poriadku a v prípade podozrenia obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu (odkaz na SOI nájdete TU). 

 

Čo mám robiť, keď som kúpil "sivý" tovar a ako to zistím?

Po doručení tovaru musí byť každá položka dodávky označená výrobným číslom. Na základe výrobného čísla vie výrobca identifikovať tovar a určiť, či je tento tovar určený pre predaj v SR. Pokiaľ to tak nie je, máte zákonnú lehotu 7 pracovných dní na vrátenie tovaru bez udania dôvodu (bohužiaľ náklady na prepravu tovaru k predajcovi hradí kupujúci)

 

 

2. Predaj falzifikátov

 

Predaj falzifikátov je nezákonný ale veľmi ziskový biznis (ako príklad si môžete pozrieť produkt východoázijskej produkcie TU a porovnať s originálnym výrobkom fy Grohe TU ). Pri každom nákupe cez internet treba venovať pozornosť obsahu stránky, kde je sídlo predávajúceho, jeho história, obchodné podmienky a pod.

Ako zistíte, že kupujete resp. ste kúpili falzifikát?

 

1. Sídlo predajcu

Predaj falzifikátov je v EU trestný čin a preto väčšina predajcov býva registrovaná na "pochybných“ adresách (často mimo EU), alebo cez nastrčené "biele kone“ (charakteristické pre tieto spoločnosti je, pokiaľ aj sú registrované v krajine EU, ale mimo územia SR, prevádzkujú e-shop len v SR max. v ČR a nie v krajine, kde sú registrované. Spoliehajú sa na ťažšie domáhanie sa práv našich občanov, kde aj štátny dohľad SOI má vcelku malé možnosti mimo územia SR. Pre zakrytie činnosti, tieto spoločnosti bežne zakladajú tzv. servisné firmy v SR, ktoré ale nemajú žiaden zmluvný vzťah s kupujúcim t.j. ani žiadne povinnosti voči kupujúcemu. Právna životnosť týchto spoločností je často menej ako ½ roka, následne zakladajú novú spoločnosť a prevádzkujú ten istý e-shop.).

 

2. Kvalita e-shopu

 

Venujte zvýšenú pozornosť všeobecným obchodným podmienkam a reklamačnému poriadku a v prípade podozrenia obráťte sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu (odkaz na SOI nájdete TU). Podvodné spoločnosti bohužiaľ nemajú zábrany zverejniť „dokonalý“ reklamačný poriadok, ktorý následne nedodržujú. Skontrolujte úplnosť kontaktných údajov (názov a identifikačné údaje predajcu, telefónne kontakty, odkaz na kontrolný úrad SOI a pod.)

 

3. Nízka cena

 

Podozrivo nízka cena – pokiaľ je cena nižšia od konkurenčných cien v desiatkach percent je veľmi pravdepodobné, že jednotlivé tovary nepochádzajú od originálnych výrobcov a jedná sa o falzifikát.

 

4. Úplnosť údajov a označenie výrobku

 

V e-shope by ste mali byť schopný jednoznačne identifikovať výrobcu tovaru, kód tovaru a názov tovaru. Pokiaľ to tak nie je, je pravdepodobné, že predajca Vám chce znemožniť porovnať si tovar v jednotlivých e-shopoch, poprípade zamedziť výrobcom účinne kontrolovať predajcov.

 

5. Obozretnosť

Podvodný predajcovia často využívajú systém falošných odporúčaní a referencií (verte len tým, ktoré si viete overiť napr. Vaši známi a pod.).

 

Čo mám robiť pokiaľ som už kúpil falzifikát?

Pokiaľ som už kúpil falzifikát, okamžite sa obrátiť na Slovenská obchodnú inšpekciu (odkaz na SOI nájdete TU).

Načítava sa...
  0.12520885467529 s