+421 2 6383 0138
+421 917 681 204

Záruka na tovar

Pokiaľ nie je záručná lehota určená výrobcom dlhšia ako uvádza zákon tak dĺžka záručnej lehoty vždy zodpovedá aspoň minimálnej dĺžke záručnej doby podľa Občianskeho zákonníka, prípadne osobitných právnych predpisov, pokiaľ nie je uvedené inak tak sú to 2 roky.

Záručná lehota začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim (pri plynových zariadeniach dňom uvedenia do prevádzky). Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po uplynutí záručnej opravy tovar prevziať. Kupujúcemu bude vydané potvrdenie o tom, kedy tovar reklamoval, o vykonanie záručnej opravy a o čase jej trvania.

Ak dôjde k výmene tovaru za nový alebo k výmene súčiastky, na ktorú je poskytnutá záruka, začína plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (od prevzatia tovaru s novou komponentom).

Záruka se netýka tovaru ktorý bol:

- neodborne nainštalovaný
- zámerne poškodený
- poškodený neodborným zaobchádzaním
- poškodený vyššou mocou (živelné pohromy a pod.)

Záručné listy

Spolu s tovarom Vám v balení bude doručený aj nevyplnený záručný list (štandardne, podľa občianskeho zákonníka, na uznanie záruky je postačujúci fakturační doklad o nadobudnutí tovaru ako záručný list). Tento záručný list pošlite, prosím, spolu s číslom vašej objednávky alebo okopírovanou faktúrou na adresu:

J&J consulting,s.r.o.
servis zákazníkom
Mandľová 58
900 42 Dunajská Lužná


Záručný list vám potvrdíme a zašleme späť na vašu adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Záručné listy nepotvrdzujeme pri expedícii tovaru, pretože tovar nerozbalujeme. Preto vám dávame priestor najskôr tovar starostlivo skontrolovať, vyskúšať a až po overení bezchybnej funkčnosti nechať si záručný list potvrdiť.


 

Načítava sa...
  0.18592309951782 s