+421 2 6383 0138
+421 917 681 204

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní a to bez udania dôvodu od prevzatia tovaru (v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou listu do 14 dní zaslanou na našu korešpondenčnú alebo emailovú adresu.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný kupujúci doručiť predávajúcemu tovar v pôvodnom nepoškodenom stave spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu ktorú určí predávajúci. Tovar vyrobený alebo objednaný na mieru alebo požiadavku a tovary exkluzívnej povahy objednávané na základe zálohy nie je možné vrátiť!

Nikdy nezasielajte tovar na dobierku !!!

5. Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru na účet kupujúceho.

6. V prípade tovaru, ktorý bol už montovaný alebo priamo používaný je tovar možné vrátiť len na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom kujúcemu bude vrátená kúpna čiastka znížená o náklady, ktoré sú nutné na uvedenie tovaru do pôvodného stavu vrátane obalu.

7. Formulár na vrátenie tovaru si môžete stiahnuť tu.

Načítava sa...
  0.12243008613586 s